Bảng Giá Các Gói Phim Cách Nhiệt Nano Film cho Ô Tô - NANOFILM

Bảng Giá Các Gói Phim Cách Nhiệt Nano Film cho Ô Tô

Một nhân viên Nano Film đang cắt Form film bên ngoài để đưa vào trong ô tô dán
Một nhân viên Nano Film đang cắt Form film bên ngoài để đưa vào trong ô tô dán

BẢNG GIÁ LẮP ĐẶT
PHIM CÁCH NHIỆT NANOFILM  DÙNG CHO Ô TÔ
 I- GÓI PHỔ THÔNG ( CẢN NHIỆT 65% )


LOẠI XE
XE Ô TÔ 4 CHỖ
XE Ô TÔ 7 CHỖ
KÍNH LÁI
IR 7080
1.000.000 đ
IR 7080
1.000.000 đ
KÍNH SƯỜN TRƯỚC
Q7-05BK/ Q7-20BK
400.000 đ
Q7-05BK/ Q7-20BK
400.000 đ
KÍNH SƯỜN SAU
Q7-05BK/ Q7-20BK
400.000đ
Q7-05BK/ Q7-20BK
400.000 đ
KÍNH HẬU
Q7-05BK/ Q7-20BK
400.000 đ
Q7-05BK/ Q7-20BK
400.000 đ
KÍNH KHOANG
KHÔNG
Q7-05BK/ Q7-20BK
300.000 đ
TỔNG TIỀN ( VNĐ )
LIÊN HỆ
LIÊN HỆ

 I- GÓI CAO CẤP ( CẢN NHIỆT 80% )


LOẠI XE
XE Ô TÔ 4 CHỖ
XE Ô TÔ 7 CHỖ
KÍNH LÁI
IR 7090
1.600.000 đ
IR 7090
1.600.000 đ
KÍNH SƯỜN TRƯỚC
IR 1580/ IR 3580
800.000 đ
IR 1580/ IR 3580
800.000 đ
KÍNH SƯỜN SAU
IR 1580/ IR 3580
800.000 đ
IR 1580/ IR 3580
800.000 đ
KÍNH HẬU
IR 1580/ IR 3580
800.000 đ
IR 1580/ IR 3580
800.000 đ
KÍNH KHOANG
KHÔNG
IR 1580/ IR 3580
500.000 đ
TỔNG TIỀN ( VNĐ )
LIÊN HỆ

LIÊN HỆ

II- GÓI SIÊU CÁCH NHIỆT ( CẢN NHIỆT 97-99%)


LOẠI XE
XE Ô TÔ 4 CHỖ
XE Ô TÔ 7 CHỖ
KÍNH LÁI
IR 6099
2.400.000đ
IR 6099
KÍNH SƯỜN TRƯỚC
IR 1599/ IR 3599
1.000.000 đ
IR 1599/ IR 3599
1.000.000 đ
KÍNH SƯỜN SAU
IR 1599/ IR 3599
1.000.000 đ
IR 1599/ IR 3599
1.000.000 đ
KÍNH HẬU
IR 1599/ IR 3599
1.000.000 đ
IR 1599/ IR 3599
1.000.000 đ
KÍNH KHOANG
KHÔNG
IR 1599/ IR 3599
8.000.000 đ
TỔNG TIỀN ( VNĐ )
LIÊN HỆ
LIÊN HỆ

Nhiều người đọc

Pages